Кабинет за лечение на

Функционални Гастроинтестинални Нарушения


Това е единствения специализиран кабинетза лечение на функционални гастроинтестиални нарушения-това са нарушения в моторната функция на червата.

Когато човек приеме каквато и да било храна, за да може храната да бъде обработена в стомаха, да може тънкото черво да усвои хранителните съставки и дебелото черво да усвои водата и солите е необходимо приетата храна да бъде придвижена по определен начин от устата през хранопровода в стомаха, след което да премине за необходимото време през тънкото и дебелото черво и след известен престой в ректума неусвоената храна да бъде отделена през аналния канал.

Това е сложен процес, изпълняван от мускулите на червата и регулирани от вегетативната нервна система. На всеки етап могат да се появят грешки в регулацията водещи до съответните функционални нарушения даващи разнообразни клинични оплаквания.

Клиничните симптоми варират от затруднения в преглъщането, упорити киселини и оригвания, хълцания, през подувания, куркания на черва, коремни болки, запек или разтройство и стигат до инконтиненция - изпускане по голяма нужда, затруднена дефекция - невъзможност за изхождане при липсата на запек и силни болки в аналния канал по време или след изхождане.

Кабинета е оборудван за диагностика на функционалните гастроинтестинални нарушения с модерна ендоскопска и колоноскопска апаратура, ендоехографска и манометрична техника, като при необходимост се извършва ЯМР изследване на анален канал, балон експулшън тест и биофитбек рефлексо терапия.

 

 

Ц Е Н О Р А З П И С
НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ,
ЗАПЛАЩАНИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КАЛИМАТ“ ЕООД

 

изтегли ценоразпис

Утвърдил:
Д-р Красимир Цветков
/Управител/

Медицинска услуга

Цена на медицинската услуга

Чужди граждани и извън ЕС

Цените са в лева с включен ДДС  

Основни медицински дейности

1.Консултация

40,00

2.Изготвяне ан терапевтична схема за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения

60,00

3.Медицинска услуга при комплексна диагностична оценка и определяне на терапевтична схема при горни гастроинтестинални оплаквания

140,00

4.Медицинска услуга при комплексна диагностична оценка и определяне на терапевтична схема при долни гастроинтестинални оплаквания

200,00

5.Ректоскопия

50,00

6.Вземане на ендоскопска биопсия

20,00 за бр.

7.Анална манометрия

70,00

8.Био-фитбек рефлексотерапия при инконтиненция

120,00

 

Тясно специализирани кабинети.

Кабинет за лечение на болка »  Кабинет за лечение на рани»  Психотерапевтичен кабинет » Кабинет за лечение на еректилна дисфункция»  Кабинет за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения /коремна болка,констипация,диария »  Кабинет за лечение на хемороиди »  Консултативен кабинет - детска хирургия »  Кабинет за болни с колостома »  Кабинет по отоневрология»  Ревизия на хистологични препарати - Доц.д-р Ангел Милев - СБАЛО-ЕАД-София » 


»

»

»

Заедно в:

Платени услуги:

Библиотека

"История на медицината.""История на медицината 1."

Контакти

гр. София

ж.к "Борово" , Ул. "Ястребец "11

Моб.телефон регистратура: +359 877 999 174

Ст.телефон регистратура: +359 2 477 43 42

E-mail:
reception@kalimatmc.com

Mедицинския координатор:
Соня Найденова

E-mail:
mckalimat@abv.bg