Утвърдил:
Д-р Красимир Цветков
/Управител/

изтегли ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С
НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ,
ЗАПЛАЩАНИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „КАЛИМАТ“ ЕООД

 

 

Медицинска услуга

Цена на медицинската услуга

Цените са в лева с включен ДДС  

Основни медицински дейности

1.Първична консултация,преглед и интерпретация на резултати от изследвания от хабилитиран специалист-доцент, професор

70,00

2.Първична консултация,преглед и интерпретация на резултати от изследвания от нехабилитиран специалист

45,00

3.Вторична консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания

50% от стойността на първичната консултация

4.Първичен преглед от лекар специалист по онкология, хематология и психиатрия

50,00

Общомедицински манипулации

5.Инжекции – подкожни

5,00

6.Инжекции – мускулни

5,00

7.Инжекции – венозни

15,00

8.Осигуряване на продължителен венозен достъп/венозна канюла/

15,00

9.Венозна инфузия  или инстилиране на медикаменти през катетър/дренаж

25,00

10.Превръзки – малка и средна

20,00

11.Превръзки – голяма, компресивна, с дренаж

30,00

12.Отстраняване на хирургичен шевен материал

20,00

 

Специлизирани медицински дейности

Акушерство и гинекология

13.Поставяне на лекарства във влаталището

10,00

14.Поставяне на влагалищна тампонада

20,00

15.Сваляне на влагалищна тампонада

15,00

16.Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален песар

30,00

17.Отстраняване  на вътрематочни противозачатъчни средства или вагинален песар

20,00

18.Микробиологично изследване на влагалищен секрет

30,00

19.Цитонамазка

15,00

20.Вземане на материал за хистологично изследване/биопсия/ от маточна шийка, влагалище и вулва

50,00

21.Колпоскопия

20,00

22.Деструктивно лечение на доброкачествени заболявания на маточна шийка и влагалище

40,00

23.Профилактичен пакет-гинекологичен преглед, влагалищна или трансабдоминална ехография +цитонамазка

65,00

Неврология

24.Паравертебрална блокада

40,00

25.Електроенцефалография

50,00

26.Невропсихологично изследване

50,00

Гасроентерология

27.Гастродуоденално  сондиране

30,00

28.Промивка на гастростома и ентеростома

30,00

29.Мануално изследване на ректум

30,00

30.Ректална тампонада

40,00

31.Ректороманоскопия

60,00

32.Фиброгастроскопия /извършва се в болнични условия/

100,00

33.Фиброколоноскопия /извършва се в болнични условия/

100,00

Кожни и венерически болести

34.Взимане на биологичен материал и микробиологично изследване

40,00

35.Взимане и изследване на цитологичен (хистологичен)  материал от кожни лезии

40,00

36.Отстраняване на кожни папиломи - до 5 броя на процедура

40,00

Пневмология,Фтизиатрия и Бронхология

37.Функционално изследване на дишането

20,00

38. Инхалация с бронходилататор

15,00

39. Белодробен пакет - преглед от пулмолог, функционално изследване на дишането, пулсоксиметрия

50,00

40. Белодробен пакет - преглед от пулмолог, функционално изследване на дишането, пулсоксиметрия + ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

70,00

Ушно-носно-гърлени болести

41.Отстраняване на назална тампонада

15,00

42.Отсраняване на чуждо тяло от носа

30,00

43.Промивка на външен слухов канал

20,00

44.Шев при разкъсвания на външно ухо

30,00

45.Инцизии при възпалителни процеси и абцеси

30,00

46.Парацентеза на тъпанчевата мембрана

30,00

47.Вземане на биопсичен материал от външно ухо, нос, фаринкс и др.

20,00

48.Проби за проходимост на Евстахиева тръба

10,00

49.Предна тъмпонада на носа

30,00

50.Задна тампонада на носа

40,00

51.Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход

30,00

52.Aудиометрия

25,00

53.Отоневрологично изследване

40,00

Урология

54.Промивка на цистостома

30,00

55.Промивка на нефростома и пиелостома

30,00

56.Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур, смяна на уретрален катетър

25,00

57. Профилактичен пакет - консултация с уролог, ехография на простата и малък таз + PSA

65,00

Хирургия

58.Шев на меки тъкани

40,00

59.Инцизия на меки тъкани

20,00

60.Диагностика и обработка на фистули

20,00

61.Диагностична пункция при повърхностни кисти и абцеси /отделно се заплаща микробиологично и хистологично изследване/

20,00

62.Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

20,00

63.Ексцизия при повърхностно разположени процеси и туморни образувания в облaстта на коремна стена /отделно се заплаща микробиологично и хистологично изследване/

70,00

64.Ексцизия при повърхностно разположени процеси и туморни образувания в облaстта на гръдна стена /отделно се заплаща микробиологично и хистологично изследване/

70,00

65.Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба /отделно се заплаща микробиологично и хистологично изследване/

70,00

66.Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка /с локална анестезия/

40,00

67.Първична и вторична обработка на рани, усложнени от изгаряне, измръзване и травми

20,00

68.Плеврална пункция или коремна пункция

60,00

69.Очистителна и лечебна клизма

30,00

70.Отстраняване на чуждо тяло от подкожна тъкан

25,00

71.Вземане на биопсичен материал от гърда – ТАБ /отделно се заплаща микробиологично и хистологично изследване/

25,00

72.Вземане на биопсичен материал от лимфен възел – ТАБ /отделно се заплаща микробиологично и хистологично изследване/

25,00

73.Вторичен шев на гранулираща рана

20,00

Кардиология и вътрешни болести

74.ЕКГ - работна проба /велоергометрия/

50,00

75.Холтер за кръвно налягане

40,00

76.Ехокардиография

50,00

77.Продължителен ЕКГ запис- Холтер/

45,00

78.Пакет кардиология - консултация, ЕКГ, ехокардиография

65,00

Хематология и кръвни заболявания

79.Разчитане на кръвна картина и диференциално броене

10,00

80.Интерпретация на показатели на хемостаза

10,00

81.Интерпретация на резултати: феритин, витамин В12 и фолиева киселина

10,00

82.Оценка за наличиета на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез тест ленти

10,00

83.Интерпретация на вирусологични изследвания

10,00

84.Интерпретация на резултатите от радиоизотопно изследване

10,00

85.Интерпретация на резултатите от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и тромбоцити

10,00

86.Интерпретация на резултати от изследвания за клетъчен и хуморален имунитет

10,00

87.Оцветяване на сидеробласти

10,00

88.Интерпретация на резултати от проведения с флоцитометрия анализ на периферни кръвни клетки

10,00

Обща клинична патология

89.Цитонамазка

15,00

90.Хистология

30,00

91.Ревизия на готови хистологични препарати /Доц. Милев СБАЛО/

80,00

Образна диагностика

92.Ехография на щитовидна жлеза

25,00

93.Ехография на лимфни възли

25,00

94.Ехография на млечни жлези

30,00

95.Ехография на коремни органи

40,00

96.Ехография на малък таз

30,00

97.Ехография на тестиси

30,00

98.Доплер ехография на артериални и венозни съдове на крайниците

40,00

99.Доплер ехография на съдове на шията 40,00

Алергология

100.Тестване за контрастно рентгеново изследване 5,00

101.Тестване за локална анестезия Lidocain 10,00

102.Тестване за обща наркоза 30,00

103.Тестване с 10 Алергена 35,00

Тясно специализирани кабинети.

Кабинет за лечение на болка »  Кабинет за лечение на рани»  Психотерапевтичен кабинет » Кабинет за лечение на еректилна дисфункция»  Кабинет за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения /коремна болка,констипация,диария »  Кабинет за лечение на хемороиди »  Консултативен кабинет - детска хирургия »  Кабинет за болни с колостома »  Кабинет по отоневрология»  Ревизия на хистологични препарати - Доц.д-р Ангел Милев - СБАЛО-ЕАД-София » 


»

»

»

Заедно в:

Платени услуги:

Библиотека

"История на медицината.""История на медицината 1."

Контакти

гр. София

ж.к "Борово" , Ул. "Ястребец "11

Моб.телефон регистратура: +359 877 999 174

Ст.телефон регистратура:
+359 2 477 43 42

E-mail:
reception@kalimatmc.com

Mедицинския координатор:
Соня Найденова

E-mail:
mckalimat@abv.bg