УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ


Д-р Роберт Меламед

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ
    Завършил МУ през 1996г., от когато работи в СБАЛО-ЕАД, УНГБ отделение
    Придобил специалност по УНГ болести – 2003г., след проведена специализация в МБАЛ”Св.Анна” София
    Специалност по Онкология – 2008г.
    Курс за специализация – МЛХ в МБАЛ”ЦАрица Йоанна” София
    Участва активно с публикации и доклади на конгреси и симпозиуми по УНГ болести

Сертификати:
диплома за ...изтегли от тук

Тясно специализирани кабинети.

Кабинет за лечение на болка »  Кабинет за лечение на рани»  Психотерапевтичен кабинет » Кабинет за лечение на еректилна дисфункция»  Кабинет за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения /коремна болка,констипация,диария »  Кабинет за лечение на хемороиди »  Консултативен кабинет - детска хирургия »  Кабинет за болни с колостома »  Кабинет по отоневрология»  Ревизия на хистологични препарати - Доц.д-р Ангел Милев - СБАЛО-ЕАД-София » Кабинет за диагностика и лечение на херния » 


»

»

»

Заедно в:

Платени услуги:

Библиотека

"История на медицината.""История на медицината 1."

Контакти

гр. София

ж.к "Борово" , Ул. "Ястребец "11

Моб.телефон регистратура: +359 877 999 174

Ст.телефон регистратура:
+359 2 477 43 42

E-mail:
reception@kalimatmc.com

Mедицинския координатор:
Соня Найденова

E-mail:
mckalimat@abv.bg