Медицински център „Калимат”

   Медицински център „Калимат” е амбициозен проект, целящ да предложи на своите пациенти и договорни партньори качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, ефективна комуникация с високотехнологични столични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент. Екипът е изграден от висококвалифицирани специалисти от водещи Клиники към Университетски болници в София – СБАЛ по Онкология, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, УМБАЛ „Александровска”, УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ВМА- София.
   С дейността си медицинският център оптимизира избора на пациентите от цялата страна за пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ.
   Поемаме пълен ангажимент към здравословните проблеми на своите пациенти в целия лечебно-диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. Приоритет в профилактиката, диагностиката и лечението се явяват онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания. Както при тях , така и в останалите специалности, сме в състояние да извършим всички необходими изследвания за бърза и прецизна диагностика. В помощ на нашите лекари е и консултативната дейност на над 15 хабилитирани лица, утвърдени имена в различни области на медицинската наука и практика.
   Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти. Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване чрез нашите медицински координатори.

Тясно специализирани кабинети.

Кабинет за лечение на болка »  Кабинет за лечение на рани»  Психотерапевтичен кабинет » Кабинет за лечение на еректилна дисфункция»  Кабинет за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения /коремна болка,констипация,диария »  Кабинет за лечение на хемороиди »  Консултативен кабинет - детска хирургия »  Кабинет за болни с колостома »  Кабинет по отоневрология»  Ревизия на хистологични препарати - Доц.д-р Ангел Милев - СБАЛО-ЕАД-София » Кабинет за диагностика и лечение на херния » 


»

»

»

Заедно в:

Платени услуги:

Библиотека

"История на медицината.""История на медицината 1."

Контакти

гр. София

ж.к "Борово" , Ул. "Ястребец "11

Моб.телефон регистратура: +359 877 999 174

Ст.телефон регистратура:
+359 2 477 43 42

E-mail:
reception@kalimatmc.com

Mедицинския координатор:
Соня Найденова

E-mail:
mckalimat@abv.bg